Начало

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА
“ШИРОКА ЛЪКА”

обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи в сгради на училището с оглед изпълнение на мерки за осигуряване на противопожарните изисквания на сградите”

За повече информация относно поръчката, моля прегледайте следните документи.

Описание на поръчката и изисквания - Тук.

Образец за кандидатстване и други документи - Тук.

Образец 6 и образец 10 - Тук.